Αρχική

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως Web site and governs data collection and usage. By using the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως public message boards, this information may be collected and used by others. Note: OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως does not read any of your private online communications.

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως and OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως family of Web sites.

Use of your Personal Information

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως collects and uses your personal information to operate the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως Web site and deliver the services you have requested. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως and its affiliates. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως keeps track of the Web sites and pages our customers visit within OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως, in order to determine what OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως or the site; (b) protect and defend the rights or property of OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως, or the public.

Use of Cookies

The OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως pages, or register with OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως site or services, a cookie helps OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως encourages you to periodically review this Statement to be informed of how OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως is protecting your information.

Contact Information

OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως has not adhered to this Statement, please contact OTTIKA SPIROU - Φακοί Επαφής, Γυαλιά Ηλίου, Γυαλιά Οράσεως at admin@ottika-spirou.gr. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

background image